Ammattitaitoinen koneellinen puunkorjuu vaatii metsän tuntijan

Päätoimialamme on metsäkoneurakointi, johon kuuluu koneellinen puunkorjuu tienvarteen asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Koneellinen puunkorjuu

Puunkorjuuseen kuuluu puiden kaato, karsinta, katkonta, mittaaminen ja metsäkuljetus. Puiden katkomisella oikeisiin puutavaralajeihin pyritään puun jalostamiseen mahdollisimman arvokkaiksi tuotteiksi. Kaadetun puun runko jaotellaan esimerkiksi tukiksi ja kuitupuuksi yleisten mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Puut mitataan ennen puutavaran ajamista tienvarteen. Yrityksemme kuljettajat ovat ammattilaisia ja kalustomme sopii sekä kasvatus- että uudistushakkuuseen. Kalustomme koostuu Ponsse harvestereista ja kuormatraktoreista.

Energiapuu

Energiapuuksi voidaan päätehakkuussa kerätä hakkuutähteitä ja kantoja tai nuoren metsän hoidon yhteydessä rankoja tai kokopuuta.

Metsänparannustyöt

Maanmuokkaukset, kunnostus ojitukset ja metsäteiden teot sekä perusparannukset

Koneistutus

Kone tekee maahan mättään ja istuttaa sen päälle taimen samalla tiivistäen maan taimen ympäriltä. Rikottua maanpintaa syntyy näin vain aivan taimen ympärille, mikä vähentää heinittymistä ja vesakoitumista. Myös pudonneet siemenet jäävät mättäiden alle hidastaen vesakon kasvua, ja näin myös taimikon varhaishoidon tarve vähenee. Koneistutettujen taimien pituuskasvun onkin huomattu olevan huomattavasti käsin istutettujen taimien kasvua edellä. Kalustomme koostuu kahdesta koneistutusyksiköstä, Hitachi Zaxis 210LC jossa on kaksipäinen M-Planter istutuspää sekä New Holland E135SRLC jossa on Bracke istutuspää.

Kaivinkonetyöt

Palvelemme asiakkaitamme monipuolisesti myös esimerkiksi sellaisissa töissä, jotka vaativat sekä metsäkonetta että kaivinkonetta. Tällaisia kohteita ovat muun muassa metsätontit, joista ensin raivataan puusto ja vasta sen jälkeen voi kaivinkoneurakointi alkaa.