Haataja Forest Oy sitoutuu toimimaan joustavasti asiakkaan toiveiden mukaisesti ja sovitussa aikataulussa. Ymmärrämme kalustomme tärkeyden luotettavan henkilöstön rinnalla. Kalustomme pidetään jatkuvasti huolletussa kunnossa ja toimintavalmiina. Jokainen henkilöstömme edustaja noudattaa suositeltuja ohjeistuksia laitteiston käytössä ja tekee päivittäiset huollot sekä tarkastukset. Hallitsemme kaluston turvallisen ja taloudellisen käytön sekä työergonomian voidaksemme taata aina parhaan työn lopputuloksen. Kiuruvedellä ja Pohjois-Savon sekä Länsi-Uudenmaan alueella tapahtuva metsäkone- ja kaivinkoneurakointi on kanssamme luotettavissa käsissä.


Koneellinen puunkorjuu 

Puunkorjuuseen kuuluvat puiden kaato, karsinta, katkonta, mittaaminen ja metsäkuljetus. Yrityksemme kuljettajat ovat ammattilaisia, ja kalustomme sopii sekä kasvatus- että uudistushakkuuseen. Puiden katkomisella oikeisiin puutavaralajeihin pyritään puu jalostamaan mahdollisimman arvokkaiksi tuotteiksi. Kaadetun puun runko jaotellaan esimerkiksi tukiksi ja kuitupuuksi yleisten mitta- ja laatuvaatimustenmukaisesti. Puut mitataan ennen puutavaran ajamista tienvarteen. Päätehakkuussa voidaan kerätä hakkuutähteitä sekä kantoja. Kalustomme koostuu Ponssen sekä John Deeren harvestereista ja kuormatraktoreista. 

Kaivinkonetyöt

Laadukas kaivinkoneurakointi edellyttää ajanmukaista kalustoa ja osaamista. Palvelemme asiakkaitamme monipuolisesti myös esimerkiksi sellaisissa töissä, jotka vaativat sekä metsä- että kaivinkonetta. Tämän yhdistelmän ansiosta pystymmekin takaamaan maksimaalisen tehokkuuden metsäkoneurakointikohteissa. 

Kauttamme onnistuvat monipuoliset kaivinkonetyöt myös muuallakin kuin metsässä. Pitkän kokemuksemme sekä nykyaikaisen kalustomme avulla vastaamme vaativimmankin asiakkaan odotuksiin.

Metsänhoitopalvelut

Metsänhoitopalveluihin kuuluvat maanmuokkaus, kunnostusojitus ja metsäteiden teko sekä niiden perusparannukset. Nämä mahdollistavat parhaat olosuhteet metsän kasvuun ja hoitoon tulevaisuudessa. Metsäkoneurakoinnin rinnalla nämä tukevat metsän tervettä kasvua ja samalla auttavat sinua saavuttamaan metsästäsi maksimaalisen hyödyn myös jatkossa.


Kalusto on yksi tärkeimmistä avaintekijöistä laadukkaassa palvelussamme. Kalustomme koostuu Hitachi ja New Holland kaivinkoneista.

Lue yrityksestämme!